Drechtsteden versterken regierol met Comsof Heat

In brief

  • HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen
  • Het bedrijf helpt de regio Drechtsteden om het warmtenet verder uit te rollen.
  • HVC gebruikt Comsof Heat voor de voorbereiding van de aanleg van warmtenetten

De Drechtsteden zijn een compacte verstedelijkte regio in Zuid-Holland. Deze zeven gemeenten hebben een groot potentieel aan duurzame warmtebronnen, zoals thermische energie uit oppervlaktewater en aardwarmte.

“Deze gemeenten hebben een gezamenlijke Transitievisie Warmte uitgewerkt. Daaruit blijkt dat een warmtenet voor ongeveer 35 procent van de bestaande bebouwing het goedkoopste alternatief is voor aardgas. Het gaat daarbij om ruim 100.000 woningequivalenten.”, vertelt Eline van den Ende, Adviseur Wijkaanpak Warmtetransitie bij HVC.

HVC wil van haar aandeelhouders koplopers maken als het gaat om het hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding. Het onderdeel HVC Warmte ondersteunt daarbij de waterschappen, aandeelhoudende gemeenten en hun inwoners bij de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dat doen zij met name in Noord-Holland (o.a. Alkmaar, Heerhugowaard) en Zuid-Holland (Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Gorinchem) waar HVC al meerdere warmtenetten heeft aangelegd en nieuwe ontwikkelt.

“Met Comsof Heat kunnen we de plannen visualiseren en bespreekbaar maken.”

5930 nieuwe aansluitingen

“De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen maakt de aansluiting van 5.930 corporatiewoningen op nieuwe en bestaande warmtenetten in de regio mogelijk. Dit is een concrete startmotor in de warmtetransitie van de Drechtsteden”, vervolgt Eline

“De betrokken gemeenten moeten nu een antwoord formuleren op vragen zoals: hoe pakken we door? Hoe geven we invulling aan onze regierol? Welke kansen kunnen we op korte termijn benutten? Hoe ziet een gedragen visie op de ontwikkeling van het warmtesysteem er uit? En welke factoren zijn belangrijk voor een gestructureerde en planbare ontwikkeling van het warmtenet?”

“Om die vragen te kunnen beantwoorden, willen de gemeenten inzicht krijgen in de verschillende keuzes en randvoorwaarden. Niet in een vacuüm, maar toegespitst op de lokale situatie. Comsof Heat helpt bij die verkenning.”

“Comsof Heat laat het ons toe het gesprek gelijkwaardig te voeren”

Comsof Heat helpt bij de verkenning

“De Comsof software biedt HVC en de Drechtsteden een platform om samen de kansen voor de ontwikkeling van warmtenetten in de regio te verkennen en concreet te maken”, vertelt Joey Reedijk, Programmanager Energietransitie bij de gemeente Dordrecht. Hij ziet drie voordelen bij het gebruik van de tool.

“Ten eerste laat het ons toe het gesprek met onze stakeholders gelijkwaardig te voeren. We bekijken daarbij de warmtekansenkaarten van de Transitievisie Warmte in detail. Wat zijn de bronnen en wat is de afzet? Hoe ziet de planning en routering van het primaire leidingwerk er uit? Deze verkenningsfase plaatsen we in een bredere context van gebiedsontwikkeling waarin ook de input van alle stakeholders aan bod komt. Samen zoeken we zo naar synergie.”

“Ook kunnen we met de software gemakkelijk keuzes en afhankelijkheden uitklaren. Doordat Comsof Heat snel rekent zijn keuzes in planning, routing, scope etc. snel om te zetten naar scenario’s en krijgen we inzicht in de ruimtelijke impact en kosten. Helaas is ‘woonlastenneutraal’ nog niet in alle gevallen haalbaar, maar Comsof Heat biedt alvast wel de ruimte om op een transparante wijze samen te verkennen wat, en onder welke voorwaarden, al wél kan.”

Plannen visualiseren

“Wat daarnaast voor ons heel waardevol is, is dat we de plannen kunnen visualiseren en zo bespreekbaar maken. Met Comsof Heat maken we scenarioanalyses inzichtelijk in de vorm van kaarten en euro’s. We kunnen daardoor de relatieve verschillen tussen oplossingsrichtingen delen met een breder publiek en stakeholders zoals wethouders, raadsleden en inwoners.”

HVC zal Comsof Heat de komende maanden intensief inzetten in de zoektocht naar een warmtenetwerk dat aanvaardbaar en haalbaar is voor alle betrokkenen. Hou onze website in de gaten voor meer updates.