Kennisdeling met Ingenium creëert krachtige tool

Comsof en Ingenium leren van elkaar

In brief

  • Comsof Heat is planning- en ontwerpsoftware voor warmtenetten
  • Het is gemaakt voor én door zijn gebruikers
  • Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen ingenieursbedrijf Ingenium en Comsof

“Twee jaar geleden klopten Kurt Marlein, Comsof Heat product manager en Comsof CEO Raf Meersman aan onze deur om te praten over een mogelijke samenwerking”, vertelt Pedro Pattijn, Director Innovation & Sustainability bij Ingenium. Pedro is ook bestuurslid bij ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen en van Warmtenetwerk Vlaanderen, de Vlaamse sectorvereniging voor warmtenetten.

Een win-win partnership

“De samenwerking leek ons onmiddellijk zeer relevant. Niet het minst omdat we al geruime tijd haalbaarheidsstudies voor warmtenetten doen, en de daarbij horende netwerkontwerpen maken. We gebruiken ook een zelf ontworpen tool die dit hele proces faciliteert.”

“Dit is een interne tool die we al enkele jaren aan het finetunen zijn. Het werkt voor ons, voor wat wij ermee willen doen. Maar we zijn geen software engineers, het is niet onze corebusiness om de tool te perfectioneren en te commercialiseren. We geloven wel dat er een markt bestaat voor een tool zoals dit. Een intelligente tool die automatisch een netwerk design kan ontwikkelen.”

comsof heat network for IVAGO

De eerste casestudie

“We leerden de meerwaarde van Comsof Heat kennen tijdens een haalbaarheidsonderzoek voor de stad Gent. De lokale IVAGO verbrandingsoven genereert 60GWh restwarmte per jaar. Het vraagstuk was is de omzetting van warmte naar energie de meest optimale oplossing? En zo ja, is een warmtenet een duurzame economische oplossing, rekening houdend met alle mogelijke aansluitingen?”

“De software laat toe om berekeningen te doen voor oneindig veel scenario’s”
Pedro Patijn, Ingenium

“We hebben zowel onze eigen tool als de Comsof Heat software gebruikt om het potentieel van Comsof Heat te evalueren. We ontwierpen het warmtenet met onze eigen tool, gebaseerd op het verbruik van potentiële grote afnemers zoals ziekenhuizen, fabrieken, appartementsgebouwen. Met Comsof Heat ontwierpen we een meer gedetailleerd design, gebaseerd op de warmtevraag van alle potentiële afnemers, groot en klein. Dit toonde de sterkte van de software: de mogelijkheid om een netwerk te ontwerpen met veel mogelijke verbruikers.”

Pedro’s collega, Lieven De Keukeleire, is ook een Comsof Heat believer. Lieven werkte mee aan het IVAGO project in het kader van zijn masterproef. “Met mijn onderzoek zocht ik naar een methodiek om warmtevraag in te schatten. Er is namelijk een tekort aan warmtevraag- en consumptiedata. Daar probeerde ik een alternatief voor te ontwikkelen. Het was belangrijk om op korte tijd veel verschillende warmtenetwerkdesigns te ontwerpen en vergelijken.”

“Daarnaast is een warmtenet ook complex, met verschillende variabelen die afgewogen moeten worden. Comsof Heat heeft de flexibiliteit om met deze parameters te spelen.”

Connect thousands of buildings

“De software laat toe om berekeningen te doen voor oneindig veel scenario’s”, vult Pedro nog aan. “Je kan netwerken met duizenden mogelijke verbruikers genereren. Dergelijk netwerk manueel ontwerpen is onbegonnen werk. En in deze grote opdracht botsten we ook op de limieten van onze eigen tool. Voor warmtenet masterplanning met meer dan honderd mogelijke aansluitingen is Comsof Heat een oplossing om snel verschillende scenario’s te ontwerpen en vergelijken.”