Rotterdam kiest Comsof voor warmtenetanalyses

In brief

  • De gemeente Rotterdam gaat verder met de aanleg van warmtenetwerken
  • Omdat het meer verantwoordelijkheid heeft gekregen, wil het meer controle over de uitrol ervan
  • Het gebruikt Comsof Heat software om zelf meer details en een geografisch ontwerp uit te werken

In het kader van het ambitieuze Nederlandse klimaatplan voor 2050: 95% CO₂-reductie ten opzichte van 1990, is de stad Rotterdam volop aan het verduurzamen. Eén van de speerpunten van die verduurzaming is om de stad aardgasvrij te hebben in 2050. De aanleg van warmtenetten maakt een essentieel onderdeel uit van die strategie.

Grote projecten

“In Rotterdam ligt al een flink warmtenet”, vertelt Roland van Rooyen, adviseur Duurzame energie en Duurzame ontwikkeling van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Het is de bedoeling dat bij toekomstige gebiedsgerichte projecten de gemeente samen met lokale partners zoals energiebedrijven, woningcorporaties en bewoners een vinger aan de pols houdt. “Het gaat om grote projecten, we spreken over gebieden met ongeveer 3000 tot 6000 aansluitingen. Daarvoor leveren wij de data en onderzoeken we de business case.”

“We spreken over gebieden met ongeveer 3000 tot 6000 aansluitingen.”
Roland van Rooyen

“Als gemeente hebben we de taak gekregen om de hele stad aardgasvrij te maken. Daarvoor moeten we weten welk alternatief het goedkoopste is en of er voldoende ruimte is in de boven- en ondergrond voor de warmteleidingen om een gebied aan te sluiten op het warmtenet.”

“Het is ook van belang om de businesscase van warmtebedrijven te toetsen, zodat we een transparant verhaal hebben richting eindgebruikers. Het is belangrijk dat het energiebedrijf niet alleen de meest interessante straten en gebouwen aansluit, maar dat iedereen van het netwerk gebruik kan maken. Dat vergt een actievere rol van de overheid. En daarvoor hadden we een moderne tool nodig.”

Van de basis naar meer detail

“Bij onze oude manier van werken ging het om de verwerking van basisinformatie. We gebruikten een Excel-bestand waarbij we enkele kengetallen berekenden, zoals de graafkosten, en de kosten van de buizen met een bepaalde lengte. We hadden dus zicht op de basic infrastructuurkosten, maar niet op het geografisch ontwerp.”

“Vorig jaar kwamen we met Kurt Marlein van Comsof in contact. Comsof Heat bleek de juiste software om de stap naar meer overzicht te zetten, zonder in details te verdrinken.”

“We zetten de stap naar meer overzicht, zonder in details te verdrinken.”
Roland van Rooyen

“Comsof Heat maakt gebruik van geografische (GIS) data, dat maakt het ons makkelijker om analyses te maken en de data die voor handen is te gebruiken”, vertelt ingenieur F. M. Freyre Hechavarria (Geotechnisch en GIS-adviseur). “Zo kunnen we referentieontwerpen en geavanceerde uitrolscenario’s maken. We berekenen op die manier hoeveel het kost om alvast bepaalde infrastructuur in de grond aan te leggen, om die later in een volgende fase aan te sluiten. Dit geeft een beeld van de ruimtelijke inpassing zoals ruimte reservering en risicomanagement.

“Comsof Heat outputs geven een goede weerspiegeling van de werkelijkheid.”
F. M. Freyre Hechavarria

“Ook de kostenanalyse is waardevol. We kunnen meer infrastructuur in rekening brengen, zoals warmteoverdrachtstations en de locatie ervan. Dat geeft een beter totaalbeeld dat duidelijk wordt gevisualiseerd.”

“Natuurlijk is een tool pas waardevol als het realistische cijfers en plannen oplevert. Dat weet je pas in latere fases van het project. Wij kunnen alvast stellen dat de berekeningen die we tot dusver met Comsof Heat gedaan hebben een goede weerspiegeling van de werkelijkheid lijken te zijn.”

“De ontwikkeling van de tool staat niet stil.”
F. M. Freyre Hechavarria

Geen top-down software

“De support die Comsof ons biedt bevalt goed: vragen worden snel behandeld, en er wordt meegedacht over een goede oplossing. Het gaat hier ook niet om een ‘top down’ softwarepakket waar geen ruimte is tot verandering. De ontwikkeling van de tool staat niet stil. Het bedrijf staat open voor mogelijke nieuwe features die het nog krachtiger kan maken. Zo willen we naar de uitrol van een volgende generatie warmtenetten en Comsof is daarvoor de nodige functionaliteiten aan het inbouwen.

“Keep up the good work!”

Contacteer ons voor meer info