Royal HaskoningDHV gebruikt Comsof Heat voor warmtenetontwerpen

In brief

  • Royal HaskoningDHV is een internationaal ingenieursbureau dat adviesdiensten levert voor de leefomgeving
  • Het bedrijf gebruikt Comsof Heat voor schetsontwerpen van nieuwe warmtenetten
  • Hierdoor maken ze goedkopere netontwerpen in minder tijd

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal ingenieursbureau dat adviesdiensten levert voor de leefomgeving. Met de komst van het Klimaatakkoord in Nederland heeft het bedrijf de Taskforce Energie Transitie opgericht om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. De uitrol van duurzame warmtenetten is hier onderdeel van.

Mark Van Oostende is adviseur Pipelines: “Voor het opstellen van schetsontwerpen voor nieuwe warmtenetten waren we op zoek naar een softwarepakket dat ons hierbij kon helpen. Zo hebben we de ‘Smart Energy and 4th Generation District Heating Conference’ in Denemarken bijgewoond. Tijdens dit congres merkten we dat enkele programma’s in de maak waren, maar ze stonden nog in de kinderschoenen. Ons oog viel op de presentatie van Kurt Marlein over Comsof Heat. Na verder onderzoek bleek deze software de meest geavanceerde optie.”

Wijkuitvoeringsplannen met Comsof Heat

“Gemeenten vragen aan ons om voor hun warmtetransitievisie uit te zoeken welk alternatief voor aardgas de beste is om hun stad of wijk van warmte te voorzien”, vertelt Sijbrand Balkema, hydraulicus bij Royal HaskoningDHV. “Voor de wijken waarin een warmtenet het meest kansrijk is, wordt dat verder uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. De uitwerking hangt af van de beschikbaarheid van warmtebronnen. Gaat het bijvoorbeeld om een biomassacentrale, geothermie of een combinatie van beide? Bij de berekening van deze wijkuitvoeringsplannen gebruiken wij Comsof Heat. Het gaat meestal om projecten van 200 tot 3000 potentiële warmteafnemers.”

“Op basis van de berekening van varianten van het net, presenteren we netwerkontwerpen aan de gemeente. Dan is het aan het warmtebedrijf om meer gedetailleerde en uiteindelijk een definitief ontwerp op tafel te leggen. Ook hier denken we dat de software een rol zou kunnen spelen.”
“We gebruiken Comsof Heat sinds medio 2019. Het begon met een training en Comsof assisteerde ons bij de eerste projecten. Vandaag wordt de software door twee mensen gebruikt. Wij voeren de nodige data rond straatprofielen en gebouwcontouren met warmtevragen in QGIS in, Comsof Heat voegt automatisch de demand points en aansluitleidingen toe.”

Excel volstaat niet

“Vόόr Comsof Heat gebruikten we Excel”, zegt Mark. “Als je slechts enkele basisberekeningen hoeft te doen, zoals vermogensberekening, de diameter van de buizen, of de basiskosten wil weten, is dat prima. Maar als je meer detail wil, en kosten wil drukken, bijvoorbeeld door te variëren met de warmtevraag en delta T, stuit je op de limieten.”

“Door de software weet je precies hoe lang het warmtenet zal zijn. Je bereikt een bepaald optimum, dat op zich is al een besparing. Daarnaast kunnen we onze tijd efficiënter besteden. Ok, het gaat om een nieuwe software, dus er is wat inlooptijd nodig om een netwerk door te rekenen. Maar na enkele projecten heb je het programma al goed onder de knie, en boek je tijdswinst. En als we ergens hulp nodig hebben, staat de support desk steeds klaar met raad en daad.”

“Door de software weet je precies hoe lang het warmtenet zal zijn. Je bereikt een bepaald optimum.”
Mark Van Oostende

“De software is constant in ontwikkeling. Een van de nieuwste features is dat je de locaties van de onderstationsstations kan aanduiden in de wijk. Dat blijkt een waardevolle nieuwe functionaliteit, omdat je het netwerk verder kan optimaliseren door in te grijpen waar nodig, met behulp van de aanduiding van locaties in Google Street View.”